BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen volt a címe annak a még 1849-ben készült osztrák munkálatnak, melyet 1850 szeptemberében Magyarországon is életbe léptetett az abszolutisztikus kormány. Ennek következtében számos prot. tanintézet nem bírván eleget tenni az általa támasztott követelményeknek, kénytelen volt vagy egyes ágait beszüntetni, vagy egészen megszűnni. Az autonómiára minden bizonnyal sérelmes volt annak a prot. iskolákra kényszer útján való ráerőltetése, de tagadhatatlanul ez emelte modern színvonalra a megmaradtakat.