BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zalányi Miskolci József (? ? – ?, ?1757.) ref. esperes. Előbb br. Kemény Simonnak volt udvari papja, míg 1722-től Borsán, 1723 októbere utántól Kendilónán lelkészkedett. 1748-ban →esperesének választotta a →dési egyházmegye. Művei: Végső tisztességtétel (Gyászbeszéd br. Kemény Simon felett, 1722.) (Kolozsvár, 1724.) Mennyei lakodalma… a Jézusnak (Gyászbeszéd özv. Pongrácz Nagymihályi Jánosné gr. Teleki Judit felett). (Uo. 1734.) Lelkeket általjáró éles tőr… (Gyászbeszéd gr. Teleki Pál felett, 1743.). (Uo. 1746.) Örök nyugodalomra ment Noé galambja (Gyászbeszéd br. Bánffy Zsigmondné br. Kemény Kata felett). (Uo. 1747.)