BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zalai ref. egyházmegye, már a 16. század legvégére kialakulhatott, de mivel a hódoltságba tartozott, nem tarthatott fenn érintkezést a rá nézve illetékes →dunántúli egyházkerülettel, s így lassanként elkallódtak egyházai, annyira, hogy eredeti 28 anyaegyházából 1617-ben már csak egy volt s az is megszűnt 1631-ben. Zala vármegyének déli és délnyugati részén terült el, jobbára a Muraközben, melyről szintén nevezték. – Az →espereseiről közlött névsor a Lampe-Ember illető helyének rosszul értésén alapszik, valójában egyetlen espereséről sincs tudomásunk.