BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Polner Ödön (Békéscsaba, 1865. márc. 15. – *Szeged, 1961..febr. 7.) ev. vallású egyetemi tanár. A gimnáziumot és a jogot Budapesten végezte, hol 1889-ben jogdoktorságot, 1892-ben ügyvédi oklevelet, 1895-ben pedig egyetemi rk. tanári címet kapott. Ezalatt az Igazságügyi Minisztériumban hivataloskodott, hol 1914-re miniszteri tanácsosnak lépett elő. Ekkor a pozsonyi egyetemre neveztetett ki nyilv. rendes tanárnak a közjog tanszékére. Az első világháború után a szegedi egyetemen folytatta működését, míg 1935-ben nyugalomba lépett. 1942-ben jogi díszdoktorrá avatta a debreceni egyetem, 1952-ben a jogtudományok doktorává minősítették. – Kiváló szakirodalmi működése közben a következő egyházi vonatkozású dolgozatai jelentek meg: Reformáció és államélet (Ösvény, V.). →Kossuth Lajos (Prot. Szle, 1928.). Deák Ferenc egyházpolitikája és a vegyes házasságok. (Budapest, 1932.) A →reversalis-ügy fejlődése. (Szeged, 1937.)