BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sinki ev. káptalan, az →erdélyi kerületben, eredetileg az egyik →nagyszebeni káptalant alkotó két →surrogatiának volt az egyike, azután a nagyszebeni egyetlen káptalannak lett surrogatiája, mely még a XVI. század utolsó negyedében önálló káptalanná fejlődött. Még azután is sokban függött a nagyszebeni →dékántól és csak 1850-ben sikerült teljes önállóságot nyernie. A 18. században 15 anyaegyházból állott s 1861-ben szűnt meg közigazgatási hatóságként.

Irodalom: Teutsch Gy. D.: Vor zweihundert Jahren (1870.).