BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Görgei P. Pál (Nagykapos, ? ? 1674. febr.) ref. lelkész. Sárospatakon bevégzett tanulása után külföldre ment s 1654 augusztusában az utrechti, 1656. aug. 29-én a groningeni, 1657. jan. 22-én a franekeri egyetemre iratkozott be, miközben az utrechtin orvosdoktori oklevelet szerzett. Hazatérte után 1668-ban Nagykaposon volt lelkész, ahonnan az üldözések beálltával bujdosásba kényszerült. 1673 májusában Kolozsvárt időzött. – Egyházi művei: Emlékezetnek oszlopa… gr. Rhédei Ferencnek… (Sárospatak, 1668.) Prédikáció Bocskay István főispán felett („Szomorú halotti pompa” c. gyűjteményben). (Kolozsvár, 1674.) – Üdvözlő verset írt →Szántai Pócs Istvánhoz (1656.) és →Drégelypalánki Jánoshoz (1667.).