BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hodzsa Mihály Miloszláv (Raksa, 1811. szept. 22. – Teschen, 1870. márc. 26.) ev. lelkész. Tanult Rozsnyón, Eperjesen, Pozsonyban, azután meg a bécsi prot. teol. intézetnek volt hallgatója. 1837-től Liptószentmiklóson lelkészkedett. A magyarság elleni izgatásai 1848-ban egy szlovák fegyveres csapat fellázításában, 1859–60-ban a →pátens mellett lázas kikeléseiben érték el tetőpontjukat, mire 1862-ben elmozdíttatott hivatalától. Csakhogy egészen 1866 márciusáig nem volt belőle eltávolítható, sőt püspöki vikárius gyanánt működött a →pozsonyi pátenses superintendentiában. Ez az állása is megszűnt ezután csakhamar, s ettől fogva császári kegydíjat húzva, Teschenben lakott. – Egyházi érdekű művei: Beköszöntő prédikáció (szlovákul). (Lőcse, 1838.) Jó szó a szóra érdemes szlovákokhoz (szlovákul). (Uo. 1847.) Eszmecsere arról, hogy mi történik az ev. egyházban (szlovákul, Nemessányi ellen). (Bécs, 1862.) Második eszmecsere arról, hogy mi történik az ev. egyházban (szlovákul). (Uo. 1862.) Protestatio a prot. unionisták ellen (szlovákul). (Uo. 1863.) Unterthänigstes Promemoria über die kirchlichen Angelegenheiten in Ungarn bei den Slowaken der ev. luth. Confession. (Hely és év n.)

Irodalom: Botto Gyula: Michal M. H. (1911.), Oszuszki Sámuel: H. bölcsészete (1932., szlovákul).