BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Holko Mátyás (Szkálnok, 1757. febr. 9. – Rimabánya, 1832. júl. 20.) ev. esperes. Szkálnokon lelkész atyja tanította egy ideig. Azután Osgyánban három, Lőcsén négy évig tanult s hazai tanulmányait Pozsonyban fejezte be. Innen külföldre menvén, 1781. máj. 17-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Visszatérve hazájába, 1783-tól →káplánja, 1785-től utóda volt atyjának. 1797-ben Rimabrezóra, onnan 1799-ben Rimabányára ment lelkésznek. 1807 elején →esperessé választotta a →kishonti egyházmegye. – Egyházi vonatkozású dolgozatai: De obedientia tanquam primo bonae educationis fundamento (Solennia memoriae anniversariae bibliothecae Kishonthanae evangelicorum… V. k. 1813.). Szlovák gyászbeszéd Schuleck Mátyás felett („Memoria M. Schuleck” c. kiadványban). (Besztercebánya, 1815.) Oratio de laudabili conjunctione virorum literatorum… (Pest, 1816.) Szlovák esketési beszéd →Kollár Sámuel és Styevonka Anna Mária egybekelésekor (Solennia… VII. k. 1816.). De documentis literariis inprimis in senioratu Kishonthensi. Besztercebánya, 1818. Meditatio de sepultura hominum et inprimis de consuetudine cadavera humana in et cum arcis sepeliendi restringenda (Solennia… XII. k. 1821.). Oratio de mutuo amore… equestris atque ecclesiastici ordinis (Uo. XIV. k. 1823.). Oratio de dignitate verbi Dei ministrorum et superintendentum… (Uo. XV. k. 1824.). Observationes quaedam de… mythologia gentili atque christiana… (Uo. XVII. k. 1826.). Relatio de stipendiis et beneficiis hungarorum in exteris universitatibus studentium (Uo. XIX. k. 1828.). Supplementa et additamenta quaedam ad relationem suam de stipendiis… (Uo. XXI. k. 1831.).