BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kálniczky Benedek (Kázsmárk, 1786. dec. 18. – Sárospatak, 1861. szept. 25.) ref. tanár. Tanulását Kázsmárkon kezdte, 1799-től Miskolcon folytatta, hol egy évig →köztanítóságot viselt, majd 1806-ban Sárospatakra ment teológiára. Itt – miután közben 1810-től a Szepességen töltött egy évet – 1812-ben köztanító, 1815-ben segédtanár, azután →contrascriba, teol. helyettes tanár, 1817-ben pedig →senior lett. 1818-ban külföldre ment s egy évig a göttingeni egyetemen folytatta tanulmányait. Hazajőve, nevelősködött egy ideig, míg 1820-ban az egyháztörténelem és exegesis tanárává választották Sárospatakra. 1859-ben nyugalomba lépett. – Művei: Közönséges ker. egyháztörténettan (Schröckh után, 2 k.). (Sárospatak. 1848.) Kijelentett vallás históriája (Seiler után). (Uo. 1850.) (Több kiadást ért.) Részt vett a Sárospatakon kiadott görög–magyar és latin–magyar szótár szerkesztésében, és →Somossi Jánossal együtt sajtó alá rendezte a Sárospatakon 1832-ben kinyomtatott újszövetséget és az 1835-ben kinyomtatott bibliát.