BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Miskolczi Szígyártó János (?, ? – Tállya, 1739. júl. 15.) ref. lelkész, 1711-ig Sárospatakon, 1713-ig Gyulafehérvárt tanult. Külföldre menvén, 1715. szept. 7-től a franekeri egyetemnek volt hallgatója. 1716 őszére tért vissza hazájába, hol 1717 tavaszán Nyírbátorban, 1718 tavaszán Losoncon, majd Diósjenőn, azután ismét Losoncon foglalt el papi állást. Itt 1730-ban →esperessé választotta a →drégelypalánki egyházmegye. 1736 tavaszán Tállyán lett lelkész. – Az 1722–23-i országgyűlésen ő vitte a ref. prédikátori tisztet. – Műve: Halhatatlan áldott emlékezetnek… oszlopa (Gyászbeszéd →Ráday Pál felett, 1733.). (Hely n. 1735.) Külföldi útjáról írt naplóját a Prot. Képes Naptár (1885.) közölte.