BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Miskolczi S. János (?, ? – ?, ?) ref. lelkész, Sárospatakon tanult, ahonnan →rektornak ment Olaszliszkára, onnan pedig külföldre látogatott el. Itt 1617. jún. 22-én iratkozott be a heidelbergi egyetemre. Hazajőve, Bodzásújlakon lett lelkész, de már 1620 augusztusa után más működött a helyén egy évig. Ő ezalatt bizonyára szintén állásban volt valahol. Visszatérvén 1621-ben előbbi helyére, ettől fogva még 1639 januárjában ott lelkészkedett, de már 1641 júniusában gálszécsi papnak említtetik, 1644-ben és 1645-ben pedig Szikszón volt másodpap. – Műve: Halottas prédikáció Bedegi Nyári Ferenc temetésén, 1622. (Bártfa, 1624.) – Respondeált a „De judice controversiarum circa religionem” (1617.) tartott vitán. – Üdvözlő verset írt Varsányi P. Istvánhoz (1617.).