BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Rozgonyi János (Telkibánya, 1824. – ?, 1866. júl. 14.) ref. lelkész. Sárospatakon tanult 1846-ig, midőn nevelőséget vállalt. Miután 1848-tól →káplánkodott Abaújvárott, még ez évben beszteri, 1857-ben alpári lelkész lett. Útközben halt meg. – Művei: Vásárfia jó gyermekek számára (2 füzet vers). (Debrecen, 1854.) Aranykoszorú (Versben). (Uo. 1857.) Halotti szónoklatok és búcsúztatók. (Uo. 1862.) (II. bőv. kiad. uo. 1867.). Imakönyv prot. növendék-gyermekek számára. (Uo. 1867.) Halotti énekek… (Sárospatak, év n.)