BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Esküdt-diákok (kollégiumi esküdtek, jurátusok, assessorok), a tanulói pályájukat már bevégzettek közül a ref. kollégiumokban bennmaradt olyan ifjak, akiknek, ha meg is voltak bízva valami más teendővel is, ebben a minőségükben a fegyelemnek és a rendnek az ifjúság közötti fenntartása volt a fő hivatásuk. Részt vettek a kihágást elkövetők feletti ítélkezésben is. Általában azonosak voltak a →köztanítókkal, de néha nagyobb volt a számuk emezekénél.