BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kollár Sámuel (Pongyelok, 1769. jan. 14. – Cserencsény, 1830. aug. 8.) ev. lelkész. Pongyelokon, valamint Ratkóbisztrán végezte az elemi iskolát. 1777-től Osgyánban, 1781-től Dobsinán és 1784-től Késmárkon tanult. Majd külföldre ment s 1789. okt. 20-án a hallei, 1790. ápr. 13-án a wittenbergi egyetemre iratkozott be. 1791 tavaszán tért vissza hazájába, hol ekkor osgyáni →rektor, 1803-ban cserencsényi lelkész lett. – Dolgozatai: De commodis, quae in coelibes ex literis, et in has ab illis redundant. (Hely n. 1815.) Civitati e re esse, ut servatis majoribus scholis etiam minores… conservet (Solennia… 1819.). Esketési beszéd Szpisák György és Holko Magdolna egybekelésekor (szlovákul, uo. 1821.). De origine… religione… oppidi Rimaszombat… (Uo. 1823.). Descriptio oppidi Rimaszombat… (Uo. 1823.)….Topographica descriptio possessionis Cserencs… (Uo. 1824.). Novissimum officii munus… (Uo. 1824.). Collectanae ad historiam reformationis in Kishont pertinentia (Uo. 1825.). Historia progressus religionis romano-catholicae in districtu Kishontano (Uo. 1825.). Topographica descriptio possessionis Bakoss–Törék… (Uo. 1826.)… Topographica descriptio possessionis Orlay–Törék… (Uo. 1826.). Topographica descriptio possessionis Osgyán (Uo. 1828.)… Descriptio possessionum Nagyszuha, Zaluzsán, Szuschán et praedii Jelene (Uo. 1831.), melyek közül még a nem egyházi jellegűeknek is van egyházi vonatkozásuk.

Irodalom: Sramkó Pál: Curriculum vitae Samuelis K. (Solennia… 1831.).