BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Molnár Gergely (?, ? – Kolozsvár, 1564. ápr. 10. k.) ref. tanár. Szilágysági születésű, 1554. jún. 4-én iratkozott be a wittenbergi egyetemre. Hazatérve, már 1558 elejétől →lectori, tavaszától →rektori tisztet viselt a kolozsvári iskolában, eleinte a lutheri, azután a helvét irányt követve. – Latin grammatikája általánosan elterjedt és századokon át használatban volt. Terjedelmes dialektikát is írt. – Teol. művei: Prima doctrinae christinae rudimenta… (Kolozsvár, 1564. előtt.) Catechesis scholae Claudiopolitanae… (Uo. 1564.)