BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Molnár János (Csetnek, 1757. okt. 10. – Pest, 1819. nov. 26.) ev. esperes. Tanulmányait szülővárosában, Miskolcon, Dobsinán, Szepesbélán, Lőcsén s újból szülővárosában, majd Modorban két évig és Sopronban négy évig végezte, ahonnan 1782 nyarán Jenába ment. Két év múlva tért haza, amikor is zólyomradványi, 1787 őszén pedig pesti lelkész lett. Itt rendkívül áldásos tevékenységet fejtett ki az egyház megerősítése körül. Tagja volt a pesti zsinatnak, s mint a →pesti egyházmegyének 1791 óta →esperese halt meg. – Szorgalmas írói működésének termékei: Rede von der Herrschaft Gottes über die Herzen und Unternehmungen der Menschen… (Belgrád elfoglalásakor). (Hely n. 1789.) Wünschen und Fürbitten der ev. Gemeinde in Pest… (Hely n. 1790.) Politisch-kirchliches Manch-Hermaeon (Név n. 1790. II. kiad. Grellmann „Statistische Aufklärungen…” c. műve I. kötetében, Göttingen, 1795.) Präliminarien zu einer historisch-kritischen Untersuchung über die Rechte und Freiheiten der prot. Kirche in Ungarn. (Hely n. 1790.) Materialien zur Reformation des höheren kath. Klerus in Ungarn (Név n.). (Hely n 1790.) Das Bild Leopold des Zweiten… (Prédikáció II. Lipót koronázásakor, egy függelékkel). (Hely n. 1791.) Standrede bei dem Sarge der weiland Frau Susanna Freiin von Podmaniczky gebornen Kisfaludy… (Pest, 1794.) Die Hoffnung besserer Zeiten (Prédikáció Bécsben). (Hely n. 1796.) Das Glück eines wahren Christen (Gyászbeszéd gr. Teleki József felett). (Pest, 1797.) Predigt bei Gelegenheit des Dankfestes für die siegreichen Waffen der… Armee. (Uo. 1799.) Die christliche Vaterlandsliebe (Pest, százéves szabadvárosi jubileumakor). (Uo. 1803.) Augsburgische Confession… im… Auszuge. (Uo. 1817.) Ratio rei scholasticae et studiorum… (Uo. 1818.) Előszót írt Forkel „Über Kirchen-Sing-Chöre” (1818.) c. munkájához.