BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szontagh Gusztáv Adolf (Csetnek, 1793. ápr. – Pest, 1858. jún. 7.) ev. Vallású kapitány. Tanult Miskolcon és Mezőberényben, majd a pesti egyetemen, végül Késmárkon. Itt jogot végezvén, patvaristáskodott Rozsnyón, míg 1813-ban katona lett. Gyorsan emelkedett kapitányságig, s mint ilyen lépett nyugalomba 1837. jan. l-én. Ettől fogva Rozsnyón, Miskolcon s végül Pesten lakott. A Magyar Tud. Akadémia 1832-ben levelező, 1839-ben rendes tagjának választotta, a Kisfaludy-társaságnak 1836-tól tagja volt. – Jeles képviselője az egyezményes filozófiának. – Egyházi érdekű munkái: Erklärung des Religionsphaenomens. (Buda, 1823.) Hit, remény, és szeretet (Élet és Literatúra, 1829.). A magyar egyezményes philosophia ügye, rendszere, módszere és eredményei. (Pest, 1855.)