BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nagysajói ref. egyházmegye, az →erdélyi kerületben, az addigi káptalan 1883 óta fordul elő e néven, úgyszintén →dékánja →esperes címmel. Hogy önállósága fenntartásával valamennyire életképessé váljon, az →egyházkerület 1891-ben korábbi nyolc egyházához hozzácsatolt négyet a széki s egyet a →görgényi egyházmegyéből. Ez a folyamat folytatást nyert az egész egyházkerületnek 1903-i új rendezésekor, midőn összesen 18 anyaegyházzal szerveztetett újjá, melyek közül 7 Kolozs vármegyében, 6 Beszterce-Naszódban, 5 pedig Szolnok-Dobokában feküdt. Később pedig, miután a →görgényi egyházmegyéből két, a →nagyenyediből három, a →székiből két egyházat kapott s három fiókegyháza anyásíttatott, egy ideig 28 anyaegyházból állott. – →Esperesei →egyházmegye-volta óta: Vályi Elek kentelki, besztercei l. 1889-ig. Musnai Károly cegőtelki l. 1889–1921, Vályi János uzdi-szentpéteri, mezőméhesi l. 1922–1927, →Musnai László tekei l. 1927–1933, Gyenge György somkeréki l. 1933–1942, Sigmond János besztercei l. 1942-től.