BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nagysajói ref. káptalan, az →erdélyi egyházkerületben. a hasonló nevű vegyes prot. káptalan evangélikus egyházainak kiválásával 1850-ben magára maradt, akkor kilenc egyházközségnek a testülete, melynek 1863-ban felosztását tervezték. de aztán 1883-ban →egyházmegye nevet kapott. – →Dékánjai voltak: Szabó András nagy-sajói l. 1856-ig, Vályi Elek kentelki l. 1856-tól. Történetét az egyházkerületi Névkönyv 1889-ben és 1890-ben közölte.