BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Rákóczy Zsigmond (?, 1622. júl. 14. – ?, 1652. febr. 4.) az előbbinek ifjabb fia. Tanulmányait Sárospatakon, majd a gyulafehérvári udvari scholában végezte. A nagyképzettségű ifjú, ki 1643-ban a székelyek generálisává választatott meg, az 1644-i hadjáratban mint az egyik hadtest vezetője vett részt. 1647 elején a királytól átengedett hét vármegyének s magyarországi uradalma nevezte ki atyja. A kozák királyság elnyerésére sikertelenül tett lépéseket. – Vallásos lelkű, áldozatra kész híve volt egyházának. Ő hozatta 1650-ben Sárospatakra →Comeniust, akinek segélyével aztán európai iskolává, sőt mintaintézetté fejlesztette a kollégiumot. A puritanizmusnak nemcsak pártolója volt, hanem annak üldözött híveiről még atyja életében is gondoskodott. Sokat költött könyvek nyomtatására, sőt maga is írt egy ajánlólevelet a →Keresztúri Pál „Csecsemő keresztyén” c. műve elé és egy búcsúbeszédet bátyjához ennek az iskolából kiléptekor.

Irodalom: Szilágyi Sándor: Felsővadászi R. Zs. (1886.).