BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dürr Damasus (Botfalu, ? – Kisapold, 1585.) ev. lelkész. Tanult Brassóban, hol 1553-ban van bevezetve a tanulók lajstromába. 1558-ban Wittenbergbe ment s ott 1559 szeptemberében fölszenteltetvén magát, visszatért hazájába, hogy keresztényfalvi pap legyen. Azonban már 1561-ben Nagyszebenben volt valami lelkészi alkalmazásban. Innen 1568-ban vagy 1569-ben Kisapoldra választották papnak, ahol 1584-ben és 1585-ben ismételten →dékánjának tette meg a szászsebesi káptalan. – Műve: 1120 lapnyi írott prédikációs könyve, mely kéziratban maradt, de máig megvan.

Irodalom: Amlacher Albert: D. D. (1883.)