BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schesaeus (Schaeseus) Keresztély (Medgyes, 1536. k. – Medgyes, 1585. [1587.] júl. 29.) ev. lelkész. Szülővárosában, Brassóban és Bártfán tanult, majd külföldre ment és 1556. márc. 6-án a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Hazatérve, 1558 táján Kolozsvárt szász →prédikátori állást töltött be, míg 1561 körül Tóbiáson [Tábláson], azután szülőföldjén lelkészkedett. Jeles költői tehetségéről és szorgalmas írói munkásságáról nevezetes. – Művei: Elegia de falsis prophetis. (Kolozsvár. 1558.) De resurrectione mortuorum et judicio extremo, deque vita aeterna. (Wittenberg, 1563.) Oratio describens historiam vitae… Leonharti Stöckelii. (Uo. 1563.) Ruinae Pannonicae libri quatuor, continentes statum reipublicae et religionis. (Uo. 1571.) (Újra kiadta Eder J. K. Nagyszeben, 1797.) Imago seu typus de lapsu et restitutione humani generis per Christum. (Nagyszeben, 1575.) Enarratio psalmi XC… aliquot piis et salutaribus concionibus explicata. (Wittenberg, 1580.) Oratio de origine reparatae coelestis doctrinae in Transsylvania et vicina Hungaria. (Hely n. 1580.) (Újra kiadta →Teutsch Gy. D. „Synodalverhandlungen” c. művében, 1883.) Imago boni pastoris… carmine descripta. (Lipcse, 1584.) Chronologia historica Pannoniae. (Majnafrankfurt, 1596.) (Németül 1607.) – Üdvözlő verset írt →János Zsigmondhoz és Izabellához (1558.), Csáki Mihályhoz (1558.), →Békés Gáspárhoz és Harinnai Annához (1567.), gyászverset a →Honterus, Wagner Bálint és Mellenberger Jakab halálára (1573.), s egy Zrínyit dicsőítő verse is maradt fenn. azonkívül hogy valószínűleg ő készítette 1558-ban a 79. zsoltárnak egy latin paraphrasisát.

Irodalom: Albert Mihály: Die „Ruinae Pannonicae” des Chr. Schäseus (Segesvári gimn. értesítő, 1873.), Teutsch Gy. D.: Rede zur Eröffnung der 38. Generalversammlung des Vereins für siebenbürgische Landeskunde (Archiv des Verbines… XX. 1886.), Pokoly József: Die Rede des Christian S. auf der Synode in Birthälm (Korrespondenzblatt… 1914.), Duldner: Die Rede des Christian Sch. auf der Synode in Birthälm (Uo. 1915.), Hegedüs István: A Ruinae Pannonicae (1916.), Teutsch Gy. D.: Drei sächsische Geographen des 16. Jahrhunderts (Archiv des Vereines… XV. k.).