BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Archidiakonus, azokban a →hét bányavárosi és →öt, illetőleg →hat szabad kir. városi egyházközségekben, melyek a plébános (Stadtpfarrer) mellett több másodpapot is tartottak, az ezek közül rangban elsőnek volt a címe. →Főesperes vagy →esperes jelentéssel a magyar protestánsoknál ritkán fordult elő. A vicearchidiakonus cím inkább használatban volt az esperes jelzésére, mint aki a róm. kat. korszakból átszármazott terminológia szerint e néven szerepelt egy-egy addig alesperesi kerület otthelyi, közvetlen fejeként, a fölötte álló archidiakonus rendszerint az illető székeskáptalannak levén tagja.