BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Árkosi Gelei Benedek (Árkos, ? – Kolozsvár, 1661.) unit. tanár. Tanult Hidvégen és 1633 januárjától Kolozsvárt, ahol miután 1635-ben Hidvégen →rektori tisztet viselt. 1636-ban segédtanárként működött. Ezévi szeptemberben külföldre indult s okt. 28-án a padovai egyetem hallgatói közé lépett. Innen a hallgatóság megbízásából több ízben járt küldöttségben Velencében, míg aztán 1645 elején magisteri oklevéllel visszatért hazájába, hova májusra érkezett meg s azonnal →lektori állást kapott Kolozsvárt. – Művei: Philosophiae et medicinae elogium. (Padova, 1639.) Oratio in laudem sacrosanctae theologiae. (Uo. 1640.) „Az hétbeli minden napokra… imádságos könyv… elmélkedésekkel együtt” c. műve kéziratban maradt. –

Megkülönböztetendő tőle az egykorú másik Árkosi Benedek, aki 1614-ben vagy 1615-ben született és hazai tanulmányai befejeztével 1642. máj. 8-án a leideni, nov. 21-én a franekeri, 1643. okt. 18-án a groningeni egyetemre iratkozott be, visszatérte után pedig 1647 eleje tájékától 1650-ben is Gyulafehérvárt az egyik ref. →rektori állást töltötte be. közben →puritánizmusa miatt egy ideig el is levén mozdítva tisztétől. –

És ugyancsak megkülönböztetendő az a harmadik Árkosi Benedek, aki 1629-ben vagy 1630-ban sz., s miután 1651 májusában a kolozsvári unit. kollégium →seniora volt, ezévi szept. 19-én Oderafrankfurtban, 1653. febr. 28-án Leidenben lett egyetemi hallgató. Ez a legutolsó Tegző nevet viselt s 1654-től ő is tanárkodott Kolozsvárt. Hogy a két utóbbi közül melyik töltött be 1664-ben requisitori hivatalt, az ez idő szerint nem dönthető el.

Irodalom: Kanyaró Ferencnek az elsőről szóló cikkei a Ker. Magvető 1897. és 1905. évi folyamaiban, Gál Kelemen: A kolozsvári unit. kollégium története (1935.)