BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ároni családok, a magyar prot. egyházakban szokásos elnevezése azoknak a családoknak, melyeknek tagjai több nemzedéken át lelkészi állást töltöttek be. A 16. és 17. században szokásos névadások különösségei rendkívül nehézzé teszik az ilyeneknek egészen a kezdetig terjedő megállapításait, újabb időkből pedig az adatok hiányos volta s nem egyszer megbízhatatlansága gátolja rendszeres összeállításukat, ami teljessé sohasem tehető. Legnevezetesebbek az ilyen családok közül az ev. Pilarikok, Serpiliusok, Hodikok, Perlakiak, Sztehlók, Bartholomaeidesek, Szeberényiek, a ref. Szathmári Paksiak, Szathmári Papok, Baczoni Inczék, Nánási Lovászok, Szeremlei Császárok, Ercseiek, Vecseiek, Péterfiek, Herepeiek s az unit. Kozmák.