BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Garda József (Nagyfülpös, 1833. febr. 27. – Nagyenyed, 1899. máj. 31.) ref. tanár. Tanult Tekében s 1844-től 1854-ig Marosvásárhelyen, közben részt véve a szabadságharcban is. A teológiát Kolozsvárt végezte, hol azután →köztanítóságot is viselt. 1857-ben külföldre ment s ez évi okt. 23-ától a marburgi, azután a giesseni, heidelbergi, göttingeni, berlini, 1859. máj. 7-től a baseli egyetemen folytatta tanulmányait. Még ebben az évben segédtanár lett a nagyenyedi gimnáziumban, míg 1862-ben ugyanoda a →teol. akadémia tanárának választatott meg. 1895-ben nyugalomba lépett. – Művei: Görög régiségtan. (Kolozsvár, 1862.) Katechetika… (Uo. 1865.) Lelkipásztori gondviseléstan. (Uo. 1867.) Emlékbeszéd gr. Mikó Imre felett (Nagyenyedi értesítő, 1877.). Kisebb dolgozatai az →Erdélyi Prot. Közlönyben jelentek meg. – Veje volt →Bodola Sámuelnek.

Irodalom: Fogarasi Albert: G. J. emlékezete (1900.).