BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vári Albert (Firtosmartonos, 1868. ápr. 23. – Kolozsvár. 1943.) unit. tanár. Firtosmartonoson kezdte tanulását. Ezt Székelykeresztúron folytatta s Kolozsvárt fejezte be. hol 1888-ban a gimnáziumot, 1892-ben a teológiát végezte. Ekkor a kénosi, 1905-ben az ettől különvált székelyudvarhelyi egyháznak lett lelkésze. 1909-ben gimn. vallástanárnak ment Kolozsvárra, hol 1933-ban a →teol. akadémiára választották meg, előbb a gyakorlati teológia, 1935-ben az egyháztörténelem tanszékére. Erről 1943-ban nyugalomba lépett. – Dolgozatait az →Unit. Szószék, az →Unit. Közlöny és a →Ker. Magvető közölte. Az utóbbinak 1922-től 1932-ig és 1938-tól 1943-ig egyik, a közbeeső időben egyedüli szerkesztője volt. – Nagyobb dolgozatai és önállóan megjelent művei: Szentábrahámi theologiája (Ker. Magvető, 1900–1901.). Háromságtan és közhit (Uo. 1902.). Az unitarismus és a modern kereszténység (Uo. 1902.). A calvinismus (Uo. 1904–1905.). Kath. és prot. erkölcsiség (Uo. 1905.). Tanulmányok Luther irataiból (Uo. 1907–8.). Vallás és cultus (Uo. 1909.) →Dávid Ferenc, az unit. reformátor (Uo. 1910.). Gondolatok a vallás mezejéről (Értesítő, 1910.). Vallás és életphilosophia (Ker. Magvető, 1911.). →Simén Domokos (Uo. 1912.). Imádságos könyv. (Torda, 1925.) Berde Mózsa. (Uo. 1925.) Miért vagyok én unitárius. (Uo. 1926.) Keressétek először Istennek országát. (Székelyudvarhely, 1927.) Prédikáció és istentisztelet (Ker. Magvető, 1928.). Isten országa munkásai. (Kolozsvár, 1928.) Ker. egyháztörténelem. (Uo. 1928.) (II. kiad. 1932.) Dávid Ferenc és az erdélyi nagy hitviták (Ker. Magvető, 1931.). Felolvasás az unitarismusról. (Kolozsvár. 1932.) Bibliai képek az újszövetségből. (Uo. 1932.) (II. kiad. 1937.) Kapcsolatok az erdélyi unitáriusok és a hollandiai remonstránsok között. (Uo. 1932.) Simén Domokos theologiai iránya (Ker. Magvető. 1936.). A világ és az evangélium (uo. 1937.). Kereszténység és unitarismus (Uo. 1939.). Az evangélium ösvényein. (Uo. 1942.)