BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Titus Dávid (?, 1619. dec. 14. – ?, 1679. jún. 16.) ev. lelkész. Sziléziában született. 1654 májusában került Magyarországra pozsonyi →elsőpapnak. Előbb →alesperesnek, 1667-ben →esperesnek választotta a →Pozsony vármegyei egyházmegye, 1672-ben előbb többhónapi fogságot szenvedett, azután pedig kénytelen volt kivándorolni Németországba. – Művei: Dreifacher Beruf… (Gyászbeszéd Schmidt Dániel felett). (Ágosta, 1660.) Calix in manu Domini… (Német gyászbeszéd Planckenauer Tóbiás felett). (Pozsony, 1671.) Miles Deo et caesari charus et fidus… (Német gyászbeszéd Walther János felett). (Uo. 1672.) – Előszót írt →Thomae Illés „Vade mecum”-a (1670.) elébe, üdvözlő verset →Seelmann Keresztélyhez (1661.).