BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Protestáns Tanügyi Szemle, az →Országos Református Tanáregyesület és az →Országos Ág. Hitv. Evangélikus Tanáregyesület hivatalos közlönye, mely 1927-ben indult meg a Borsos Károly fő- és →Szelényi Ödön felelős szerkesztésében. Az állandóan tíz füzetben, vagyis a nagy szünidőn kívül hónaponként megjelenő folyóirattól 1931 májusa után Borsos Károly megválván, helyébe Szelényi lépett, ki mellett →Soós Béla lett társszerkesztő. Szelényinek csakhamar bekövetkezett halála után ez a felelős szerkesztőséget foglalván el, társszerkesztő Böhm (később Bánkúti) Dezső volt egészen 1933 végéig, amikor a Soós lemondása folytán főszerkesztővé lett, míg a felelős szerkesztői tisztet azután Kun Sándor vitte.