BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Protestáns Szemle, tudományosnak indult, de eredeti célkitűzésétől egyre jobban eltávolodó folyóirata volt a →Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak. Az eleinte évenként négy, 1894-től tíz, majd később tizenkét füzetben megjelenő folyóirat az első évében, valamint az első világháborút követő korszakban két évig csak egy-egy füzetből állott, sőt azután több éven át szünetelt, míg 1924-ben új életet kezdett. Szerkesztőinek névsora: →Kenessey Béla (1889–1895.), →Szőts Farkas (1895–1913.) →Ravasz László (1914–1918.), →Lencz Géza (1919.), Madai Gyula (1920.), →Veress Jenő (1924.), Zsinka Ferenc (1924–1929), Áprily Lajos (1929–1938 febr.), Kerecsényi Dezső (1938–1944.).