BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Basilius Lénárt (Nagyszeben, 1568. – ?, 1613. aug. 30.) ev. lelkész. Tanulmányait szülővárosában, majd külföldre menvén 1589 januárjától Oderafrankfurtban, azután Wittenbergben végezte. Hazakerülvén, 1593-tól nagyszebeni →rektor, 1594-től péterfalvai, 1605-től szenterzsébeti lelkész volt. Pár évig a nagyszebeni káptalannak dékáni tisztét is viselte. – Művei az elnöklete mellett tartott iskolai disputációkra kitűzött tételek, mégpedig egy füzetben: De S. Scriptura, De Deo ex tribus personis. De lege, De peccato, De libero arbitrio, De justificatione, De notis ecclesiae (Nagyszeben, 1594.), egy másik füzetben: De veris ecclesiae visibilis notis (Uo. 1594.).