BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Decsi Gáspár (?, ? – ?Tolna, 1597. szept. 21.) ref. esperes. Tanult Tolnán, Kolozsvárt, majd külföldre menvén, Wittenbergben, hol 1566. máj. 20-án iratkozott be az egyetemre. 1567-ben vagy aztán hazatérve, előbb Decsen, 1575-től pedig Tolnán lelkészkedett. Csakhamar →esperesnek választotta a →tolnai egyházmegye. Az abban az időben oly gyakori hitvitákban való részvételre hiába erőltették. – Művei: Az utolsó időkben egynéhány regnáló bűnökről való prédikációk. (Debrecen, 1582.) (II. kiad. Nagyvárad, 1584.) História az Dávid királynak Uriásnak feleségével való vétkéről (1579-ben írta, a 16. századból három kiadása ismeretes, kettő év n., egy 1592-ből). Üdvözlő verset írt →Heltai Gáspárhoz (1565.), →Szikszai Fabricius Balázshoz és Balsaráti Vitus Margithoz (1567.), előszóval látta el →Veresmarti Illésnek az antitrinitáriusok elleni művét. –

Nem tévesztendő össze vele az a Decsi Fabricius Gáspár, aki Wittenbergből hazajőve, a hetvenes és nyolcvanas években Tiszalökön, Léhen és Szikszón viselt lelkészi hivatalt.