BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gyenge János (Nagyvárad, 1880. – Nagyvárad, 1936. nov.) ref. lelkész. A teológiát 1904-ben Kolozsvárt végezte. Miután Krasznahorvátiban, Torockószentgyörgyön, 1908-tól Bélzerénden, 1912-től Mezőtelegden, 1914-től Nagyzerénden lelkészkedett, 1919-ben Nagyváradra került, hol egy ideig másféle foglalkozást folytatott, majd egyik parochiális körben helyettes lelkész lett. 1928-ban megalapította a „romániai magyar presbyterianus egyház”-at, mely 1930-ban „romániai óhitű ref. egyház” nevet vett fel. Már 1931-ben visszatért a törzsegyházba, s visszanyervén lelkészi oklevelét, melytől előbb megfosztották, 1932 májusában Szalárdon foglalt el lelkészi állást. – 1912-ben bölcsészetdoktorságot szerzett Kolozsvárt. Művei: Servet Mihály pöre és Kálvin viszonya ahhoz. (Budapest, 1909.) A francia separatio története… (Nagyvárad, 1912.) A ref. szabad egyházak története. (Uo. 1924.) A tiszta kálvini szervezetű romániai magyar presbyterianus egyház megalakulása és életharca (Pálffy Istvánnal). (Uo. 1928.) Egyik szerkesztője volt 1928-tól egy „Evangelium hirnöke” c. lapnak.