BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Melik Sámuel (Trebics [Morvaország], ? – Breznóbánya, 1620. aug. 29.) ev. püspök. Tanult Libetbányán, 1572-től Késmárkon, 1575-től Morvaiglón. Ekkor Tótlipcsén, 1577-ben szülőföldjén lett →rektor, hol egyszersmind a városi jegyzőséget is viselte. 1579-től Breznóbányán másodpap volt, majd Németlipcsén lelkészkedett, 1599-ben pedig visszatért Breznóbányára →elrőpapnak. 1610-ben püspökévé tétetett a →bányai egyházkerület szlovák egyházainak. – Irodalmi téren mindössze annyit működött, hogy püspöktársaival: →Lani Illéssel és →Abrahamides Izsákkal együtt szlovákra fordította a Luther kátéját (1612.).