BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Békés Gáspár (Kórnyáti) (?, 1520. – ?, 1579. nov. 7.) unit. vallású erdélyi főúr. Mint →Petrovics Péter apródja kezdte nyilvános pályáját s fokról-fokra Erdélynek első államférfiává, →János Zsigmondnak nagy befolyású tanácsosává emelkedett. Kiváló részt vett az antitrinitarizmus diadalra juttatásában s buzgó harcosa volt az annak érdekében törvénybe iktatott vallásszabadságnak. Jelen volt a →gyulafehérvári második hitvitán, a →nagyváradi harmadikon pedig elnökölt is, nem mulasztván el e tisztét hitfelei előnyére felhasználni, akiknek egyébként is minden módon igyekezett javára lenni. János Zsigmond halála után tekintélyes pártja volt a fejedelemségre, de Báthory Istvánnal szemben megbukott. Fegyveres erővel próbált ezután igényeinek érvényt szerezni, azonban 1575. júl. 19-én legyőzetvén, földönfutóvá lett. Később kegyelmet nyert, sőt számos kitüntetésben részesült a Báthory részéről.

Irodalom: Szádeczky Lajos: K. B. G. (1887.)