BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kraszna-középszolnok-kővári unit. egyházkör (más néven kővár-középszolnoki) az ún. felsőpartiumbeli egyházakból, tehát Szatmár és Máramaros vármegyeiekből is az antitrinitarizmus virágzása idején alakult s a 17. század közepére a ref. egyház uralomra jutásával enyészett el. Állítólag utolsó →esperesének elmozdítása és híveivel együtt a ref. egyházba térése adta meg a végső lökést bukásához. Mindamellett még 1651-ben voltak belőle egyházközségek, amelyek azonban magukra hagyatva szintén áldozataivá lettek a többség vonzóerejének. Utoljára 30 anyaegyháza volt, korábban több is lehetett. Esperesei közül csak a következőknek ismeretes a neve: Szekeresi Balázs huszti l. (1578.), Törös Máté nagybányai l. 1590., k., Markó Mihály (vagy Dániel) szilágysámsoni l. 1635-ig.