BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Frölich (Hilarius, másképpen Benz) Tamás (Eperjes, ? Besztercebánya, 1580. máj.) ev. lelkész. 1551. okt. 5-én iratkozott be Wittenbergben egyetemi hallgatónak, s 1552-ben ugyanott fölszenteltette magát papnak, mégpedig Besztercebányára, hol bizonyára másodpapságra választották meg. Innen 1554 nyarán Hodrusbányára ment lelkésznek, majd 1560 elején Kassára →elsőpapnak. Ez állásában sok viszályt kellett kiállania a helvét irány terjedésével kapcsolatban s nem egyszer üldözést a róm. katolikusoktól. Harcolnia kellett az antitrinitarizmus ellen is, és ő eszközölte ki Schwenditől a kassai zsinat összehívását. Noha korábban sem Lőcsére, sem Selmecbányára való meghívását nem fogadta el, 1570 végén mégis eltávozott Kassáról, mégpedig Iglóra. Ám 1573 elején visszatért Kassára, s 1574 januárjában →esperessé választotta az →öt szabad kir. városi egyházmegye. 1577 februárjában a besztercebányai aggháznak lett igazgatója, s ebben a tekintélyes állásban a merev lutherizmus ellen folytatott harcot. – Műve: Ein schöner kurzer Sermon vom allerheiligsten Abendmahl… (Lipcse, 1581.) (→Reuss Dávid bocsátotta közre „Fünfzehn Predigten” c. munkája függelékéül.) – Apósa volt Pribicer Jakabnak.

Irodalom: Ráth György: két kassai plébános a 16. században (1895.).