BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szabó S. Zsigmond (Körmend, 1883. márc. l. ?, ?) ref. lelkész. Körmenden végezte az elemi iskolát. Gimnáziumba Pápán járt 1903-ig, a teológiát is ott hallgatta, majd →káplán volt 1909 szeptemberéig, midőn helyettes vallástanár lett a sepsiszentgyörgyi gimnáziumban. 1910-ben lelkésznek választották Bajkára, s attól kezdve ott működött. – Művei az egyházi irodalom köréből: Krisztus az út, igazság és az élet. (Léva, 1912.) Istenre bízom magamat (Imakönyv). (Uo. 1914.) Krisztus a világosság és békesség fejedelme. (Uo. 1914.) Virágvasárnaptól – húsvétig. (Három elmélkedés). (Uo. 1915.) A kálvinizmus mint világnézet. (Uo. 1917.) Kálvin János élete („Emlékalbum a reformáció 400 éves fordulójára” c. könyvben). (Budapest, 1917.) A 400 éves reformáció története Magyarországon (Ugyanabban). (Uo. 1917.) A béke dicsérete. (Léva, 1931.)