BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Laskai János (?, ? – Nagyszeben, 1599. okt. 28.) ref. vallású „requisitor”. Hazai tanulása után külföldre menvén, 1574. szept. 27-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Hazatérve, 1575-től Debrecenben, 1577-től vagy 1578-tól Nagybányán, 1579-től Kolozsvárt volt →rektor. Később a →gyulafehérvári káptalan egyik →„requisitor-i tisztét foglalta el. Elesett a nagyszebeni ütközetben. – Azonkívül, hogy Verbőczynek a magyar fordításán dolgozott, kiadott 1577-ben Gemma Frisius után egy Arithmetikát, továbbá ugyanatájt a következő művet: Az Aesopus életéről, erkölcséről, mindenfő dolgairól és haláláról való historia (Ford.), mely aztán 1592-ben Debrecenben is, Monyorókeréken is megjelent. Hosszú üdvözlő verset írt Gönczi Fabricius Györgyhöz a „De disciplina…” (1579.) mellé.

Irodalom: Zoványi Jenő: Ref. iskola Kolozsvárt 1608 előtt és egyik tanáráról valami (Prot. Tanügyi Szle, 1931.).