BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Paksi K. György (?, ? – ?Rimaszombat. 1651 v. 1652. eleje) ref. lelkész, Sárospatakon tanult, hol 1630-ban lépett a nagyobb diákok sorába. 1636-ban óbudai lelkész volt, nemsokára kecskeméti lett, s mint ilyent választotta meg körülbelül 1639-ben püspökének az →alsódunamelléki egyházkerület. 1651-ben eltávozott a kerületből Rimaszombatba s így megszűnt a püspöki tiszte. Ott azután vagy még ebben az évben, vagy a következőnek az elején meghalt. – Az ő közreműködésével bocsáttattak közre a komjáti kánonok új, latin-magyar kiadásban (Nagyvárad, 1642.); ő készítette „Az sacramentumok kiszolgáltatásának, az házasok és bírák megesküdtetésének és az bűnből megtérteknek bevételének bizonyos módja és rendi, mely mellé adattattak reggeli és estvéli szokott könyörgések is, az eklézsiának közönséges hasznára” (Uo. 1643.) c. agendát. Latin üdvözlő verset írt →Tyukodi Mártonhoz (1641.).

Irodalom: Földvári László: P. K. Gy. dunamelléki püspök (Prot. Szle, 1897.).