BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Paksi Cormaeus Mihály (Paks, ? – Szepsi, 1585. márc. 2.) ref. lelkész. Tanult Tolnán, majd 1565-ben Kolozsvárt. Azután a Telegdi Mihály fiainak mentoraként külföldre ment, hol tíz évnél tovább időzött. Ennek mozzanataiból annyi ismeretes, hogy 1566. máj. 20-án iratkozott be a wittenbergi egyetemre, onnan Baselbe távozott, 1568 szeptemberében a heidelbergi egyetemnek lépett a hallgatói közé, 1569-ben onnan jőve Majnafrankfurtban is megfordult, azután Krakkóban a Thretius Kristóf felsőbb iskolájának volt növendéke, 1570-ben Genevában, ugyanez évi októberétől Zürichben, 1571-ben Strassburgban és újból Heidelbergben látogatta az egyetemet, ahonnan 1572 elején kirándult Lyonba, de később is volt még Heidelbergben legalább egy évig. 1574 őszén újra Lengyelországban járt, de már 1575 márciusa elejére Padovába érkezett. Párizsban is tanult valamikor, de az kétséges, hogy hol töltött végül mintegy másfél évet. 1576 nyara után foglalhatta el Sárospatakon a →lectori s rövidesen a →rektori állást. Innen 1579 eleje táján Egerbe ment lelkésznek, majd 1583-ban vagy 1584-ben pedig Szepsibe. – Híres volt nagy tudományáról, de műveiről nem tudunk. Simlerhez intézett három levele maradt fenn s egy üdvözlő verse →Heltai Gáspárhoz (1565.). Bezával is levelezett.