BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lauterwald Mátyás (?, ? – Eperjes, 1555.) ev. lelkész. Elbingi származású, Wittenbergben tanult, Königsbergben tanár volt, de 1550-ben távoznia kellett onnan. Ekkor Wittenbergbe ment lelkésznek, ahonnan 1553 szeptemberében Eperjesre hívták hasonló állásba. Itt a hit, kegyelem és megigazulás viszonyáról olyan elveket kezdett hirdetni, melyek megbotránkoztatták az →öt szabad kir. városi egyházmegye vezetőségét. Végre is a wittenbergi hittudósok véleményét kérték ki a fennforgó kérdésekben. Minthogy azok, élükön Melanchthonnal ellene nyilatkoztak, jobbnak látta elhallgatni.

Irodalom: Haussleiter: Aus der Schule Melanchthons (1894.).