BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Körlelkész, az →erdélyi ref. egyházkerületben egy időben így neveztetett egy, több község reformátusaiból alkotott kör lelkésze, ki úttörő munkása volt az újabban felkapott jelszóvá lett, de mégsem kellő mértékben felkarolt szórvány-gondozásnak. A szűkebb magyarországi prot. egyházkerületekben pedig a több egyház iskoláinak meglátogatásával megbízott lelkész.