BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gundhart István (Medgyes, ? – Medgyes, 1698. dec. 25.) ev. esperes. Medgyesen tanult. Külföldre menvén, 1659. máj. 27-én wittenbergi egyetem hallgatói közé lépett. Hazatérvén, előbb szászsebesi lelkész volt s itt →dékánságot is viselt. 1691-től Medgyesen lelkészkedett s már 1692-ben itt is dékánná választották. – Műve: Ezechiels… Augenlust (Gyászbeszéd Conradi Sámuelné Tökelt Anna felett). (Brassó, 1692.)