BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Evangélikus Lap, változatos múltú egyháztársadalmi hetilap, mely 1911 elején Budapesten indult meg a →Raffay Sándor felelős és →Sztehlo Kornél társszerkesztősége mellett. Ugyanezévi 15. számán kezdve szerepet cseréltek. Sztehlo felelős szerkesztővé lévén, Raffay pedig főmunkatárssá. Ez aztán a 29. számmal végképpen megválván a laptól, a 31. számtól →Masznyik Endre és →Hornyánszky Aladár, a 32-től rajtuk kívül még →Kovács Sándor szerepelt főmunkatársként egészen 1913 elejéig, midőn ebben a minőségben →Szelényi Ödön lépett a Masznyik és Kovács helyébe. Szüts Gábor és →Szimonidesz Lajos pedig társszerkesztő lett. Midőn 1914-ben Sztehlo a főszerkesztői, Szimonidesz pedig a felelős szerkesztői tisztet vállalta el, →Fizély Ödön is belépett a főmunkatársak sorába. 1915 végén Sztehlo teljesen felhagyván a szerkesztéssel és Szelényi kilépvén a főmunkatársak közül, 1916 elején az utóbbinak helyét ifj. →Endreffy János foglalta el. Az ez évi 42. számmal a Hornyánszky neve is levált a lapról, 1919-ben pedig maga a lap is megszűnt egy időre. Csak 1922-ben indította meg ismét Szlovenszkó területén többek társaságában Fizély Ödön, mint kéthetenként megjelenő közlönyét az ottani magyar evangélikusoknak. 1937 óta Fábry Viktor iglói lelkész a felelős, Kowarik Sándor szepesolaszi lelkész a főszerkesztője volt 1938 végén való megszűnéséig.