BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Haner György Jeremiás (Szászkézd, 1707. ápr. 17. – Berethalom, 1777. márc. 9.) ev. püspök, az előbbinek fia. Medgyesen tanult, hol 1720-ban lépett a nagyobb diákok sorába. Külföldre menvén, 1724. okt. 7-én a wittenbergi, 1729. okt. 8-án a jenai egyetemre iratkozott be. Hazajőve, 1730-ban tanár, 1732-ben igazgató, 1735 februárjában első prédikátor lett Medgyesen. Innen még ezévi augusztusban Kisselykre ment lelkésznek, de 1740 augusztusában visszatért Medgyesre →elsőpapnak. 1750-től jegyzője, 1759-től püspöke volt az →erdélyi szász egyháznak, s ettől fogva Berethalmon lelkészkedett. – Kitartóan kellett küzdenie a papizmus egyeduralmi törekvései ellen. – Egyházi műve: Jesu Trostversicherung vor leidtragende Christen (Gyászbeszéd Klausenburger Mária Erzsébet felett). (Nagyszeben, 1747.) – azonkívül „Das königliche Siebenbürgen…” (Erlangen, 1763.) és „De scriptoribus rerum Hungaricum et Transsylvanicarum… adversaria” (I. r. Bécs, 1774. II. r. Nagyszeben, 1793.) c. munkái szintén bírnak egyházi szempontból érdekkel. Kéziratban is számos egyháztörténelmi tárgyú műve maradt.