BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sárospataki Református Lapok, egyháztársadalmi hetilap, 1905 júliusában indult meg, mint a →tiszáninneni egyházkerület és a →sárospataki kollégiumi →igazgatótanács közlönye. Felelős szerkesztői voltak: Zsindely István 1906 közepéig, →Rácz Lajos 1906 második felétől 1927-ig, →Marton János 1928-tól, rendszerint mások is levén megnevezve főszerkesztői vagy szerkesztő-, társi minőségben.