BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Beer Frigyes Vilmos (Pozsony, 1691. jan. 4. – Pozsony, 1774. nov. 30.) ev. lelkész. Pozsonyban tanult, közben egy ideig Trencsénben a szlovák, egy ideig Győrben a magyar nyelv elsajátítása végett járva iskolába. Külföldre menvén, 1708-tól Göttingenben, 1709 őszétől a jenai egyetemen időzött. 1712-től a türingiai Lanzendorfban volt árvaházi igazgató, 1715-ben pedig visszatért szülővárosába, hol 1716-tól →conrector, 1721-ben →rektor, 1747-ben német lelkész lett. 1763-ban nyugalomba vonult. – Művei: De pseudotheologis. (Jena, 1713.) Gebethe und Lieder für Kinder. (Uo. 1713.) Nachrichten von den Anstalten des Waisenhauses zu Lanzendorf… (Uo. 1714.) Kéziratban is maradtak művei. A felette Sztrecsko János Györgytől és Klein Mihálytól tartott beszéd megjelent.