BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Jancsó Lajos (Maksa, 1858. jan. 31. – ?, 1932. júl. 6.) ref. lelkész. A gimnáziumot 1876-ban Székelyudvarhelyen, a teológiát 1880-ban Nagyenyeden végezte. Ekkor püspöki titkár lett, 1881 októberétől pedig lelkész volt Marosújvárt. 1894-ben főjegyzővé, 1903 tavaszán →esperes választotta a →nagyenyedi egyházmegye, 1907 őszén pedig közügyigazgatóvá az →erdélyi egyházkerület. E hivatalairól azonban 1928-ban lemondott. A →budapesti harmadik zsinatnak rendes tagja volt. Művei: Élővizek (Prédikációk és agendák). (Kolozsvár, 1890.) A „logos”-eszme alapja és fejlődése (Prot. Közlöny, 1891.). Népiskolai ref. vallásoktatás (Öt osztály számára). (Torda, 1907.) A marosújvári ref. egyház rövid története. (Uo. 1912.)