BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Derzsi Károly (Tordátfalva, 1849. dec. 19. – Torda, 1905. jún. 6.) unit. tanár. Tanult Székelykeresztúron és Kolozsvárt, ahol 1870-ben végezte a teológiát. Ekkor helyettes tanár lett Tordán, ahonnan 1872-ben Londonba ment teol. tanulmányai folytatására. 1874-ben hazajővén, megint Tordán foglalt el tanári állást, melyről 1881-ben Budapestre távozott az akkor alakult anyaegyház lelkészének. Miután ennek létét biztos alapokra fektette, 1896-ban visszatért tanárnak Tordára. – Az általa megindított Unit. Kis Könyvtár számos külföldi mű általa végzett fordításán kívül rendszeresen közölte saját dolgozatait is. – Művei: Római és görög írók élete s iratai, különös tekintettel vallásos gondolkozásukra (Ker. Magvető, 1875. és 1879.). Palesztina Jézus korában (Carpenter után). Budapest, 1887. Rövid beszédek gyermekeknek (Angolból). (Uo. 1889.) Unitárius tájékozó. (Uo. 1891.) Imakönyv (Martineau után angolból). (Uo. 1892.) Úrvacsorai beszédek. (Uo. 1895.) A ker. hittudomány összege (Szentábrahámi „Systema…” c. munkájának legnagyobb részben általa végzett fordítása). (Kolozsvár, 1899.) – továbbá zsinati prédikációi (1876. és 1887.), karácsonyi és húsvéti beszédei, Rudolf trónörökös elhunyta alkalmából tartott gyászimája (1889.), egyháza megalapításakor (1881.), imaházuk megnyitásakor (1884.) és templomuk felavatásakor tartott beszédei, melyek mind kiváló szónoki erőről tanúskodnak.